zadanie

Zadanie 103 - ciąg arytmetyczny, n-ty wyraz


Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

r=a_2-a_1=1+\sqrt{2}-(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}
a_n=a_1+(n-1)r=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}+(n-1)(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})= \\ =\cancel{\frac{1}{2}}+\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}+n\frac{1}{2}+n\frac{\sqrt{2}}{2}-\cancel{\frac{1}{2}}-\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{n}{2}+\frac{n\sqrt{2}}{2}= \\ = \frac{n+n\sqrt{2}}{2}=\frac{n(1+\sqrt{2})}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego jest następujący:

a_n=a_1+(n-1)r

Znamy pierwszy wyraz ciągu a1, musimy obliczyć różnicę r ciągu arytmetycznego, zgodnie ze wzorem:

a_{n+1}-a_n=r

Odejmujemy od siebie dowolne dwa kolejne wyrazy ciągu:

r=a_2-a_1=1+\sqrt{2}-(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}

Teraz możemy obliczyć wzór na n-ty wyraz ciągu:

a_n=a_1+(n-1)r=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}+(n-1)(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})= \\ =\cancel{\frac{1}{2}}+\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}+n\frac{1}{2}+n\frac{\sqrt{2}}{2}-\cancel{\frac{1}{2}}-\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{n}{2}+\frac{n\sqrt{2}}{2}= \\ = \frac{n+n\sqrt{2}}{2}=\frac{n(1+\sqrt{2})}{2}

ksiązki Odpowiedź

a_n=\frac{n(1+\sqrt{2})}{2}

© Media Nauka, 2010-01-07

Zadania podobne

kulkaZadanie 105 - ciąg arytmetyczny
Obliczyć sumę stu pierwszych liczb parzystych.

kulkaZadanie 106 - ciąg arytmetyczny
Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, jeżeli wyraz piąty i siódmy jest równy odpowiednio 7 i \sqrt{7}

kulkaZadanie 107 - ciąg arytmetyczny, wyrazy ciągu
Dla jakich wartości x i y ciąg (5, \ x, \ y, \ \frac{1}{5}) jest ciągiem arytmetycznym?

kulkaZadanie 108 - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

kulkaZadanie 109 - ciąg arytmetyczny
Pole trójkąta prostokątnego, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny wynosi 6 cm3. Znaleźć długości wszystkich boków trójkąta.