zadanie

Zadanie 106 - ciąg arytmetyczny


Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, jeżeli wyraz piąty i siódmy jest równy odpowiednio 7 i \sqrt{7}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\begin{cases}a_1+6r=\sqrt{7} \\ a_1+4r=7/\cdot (-1) \end{cases} \\ \begin{cases}a_1+6r=\sqrt{7} \\ \underline{-a_1-4r=-7} \end{cases} \\ 2r=\sqrt{7}-7/:2 \\ r=\frac{\sqrt{7}-7}{2}
a_1+4r=7 \\ a_1=7-4r \\ a_1=7-4\cdot \frac{\sqrt{7}-7}{2}\\ a_1=7-2(\sqrt{7}-7) \\ a_1=7-2\sqrt{7}+14 \\ a_1=21-2\sqrt{7}

a_9=a_1+8r \\ a_9=21-2\sqrt{7}+8\cdot \frac{\sqrt{7}-7}{2} \\ a_9=21-2\sqrt{7}+4(\sqrt{7}-7) \\ a_9=21-2\sqrt{7}+4\sqrt{7}-28 \\ \underline{a_9=2\sqrt{7}-7}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy dane dwa wyrazy ciągu arytmetycznego. Wzór na n-ty wyraz ciągu wygląda następująco:

a_n=a_1+(n-1)r

Możemy więc napisać:

a_5=a_1+(5-1)r=a_1+4r \\ a_7=a_1+(7-1)r=a_1+6r

Aby obliczyć dziewiąty wyraz, musimy znać a1 oraz r. Mamy więc dwie niewiadome. Wartości a5 i a7 znamy z warunków zadania, więc rozwiązujemy układ równań metodą przeciwnych współczynników:

\begin{cases}a_1+6r=\sqrt{7} \\ a_1+4r=7/\cdot (-1) \end{cases} \\ \begin{cases}a_1+6r=\sqrt{7} \\ \underline{-a_1-4r=-7} \end{cases} \\ 2r=\sqrt{7}-7/:2 \\ r=\frac{\sqrt{7}-7}{2}

Otrzymany wynik podstawiamy do drugiego równania układu równań po wyznaczeniu z niego a1.

a_1+4r=7 \\ a_1=7-4r \\ a_1=7-4\cdot \frac{\sqrt{7}-7}{2}\\ a_1=7-2(\sqrt{7}-7) \\ a_1=7-2\sqrt{7}+14 \\ a_1=21-2\sqrt{7}

Możemy teraz obliczyć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego:

a_9=a_1+8r \\ a_9=21-2\sqrt{7}+8\cdot \frac{\sqrt{7}-7}{2} \\ a_9=21-2\sqrt{7}+4(\sqrt{7}-7) \\ a_9=21-2\sqrt{7}+4\sqrt{7}-28 \\ \underline{a_9=2\sqrt{7}-7}

ksiązki Odpowiedź

a_9=2\sqrt{7}-7

© Media Nauka, 2010-01-09

Zadania podobne

kulkaZadanie 103 - ciąg arytmetyczny, n-ty wyraz
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)

kulkaZadanie 105 - ciąg arytmetyczny
Obliczyć sumę stu pierwszych liczb parzystych.

kulkaZadanie 107 - ciąg arytmetyczny, wyrazy ciągu
Dla jakich wartości x i y ciąg (5, \ x, \ y, \ \frac{1}{5}) jest ciągiem arytmetycznym?

kulkaZadanie 108 - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

kulkaZadanie 109 - ciąg arytmetyczny
Pole trójkąta prostokątnego, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny wynosi 6 cm3. Znaleźć długości wszystkich boków trójkąta.