Pliszkowate

Pliszkowate (Motacillidae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowych. Rodzina ta liczy dziś 67 gatunków. W Polsce gniazduje 8 gatunków z tej rodziny ptaków. To małe ptaki, do których zaliczamy między innymi świergotki i pliszki.

Wygląd

Pliszkowate to niewielkie, smukłe ptaki o szarym, biało-czarnym, szaro-żółtym upierzeniu. U pliszkowatych występuje dymorfizm płciowy i sezonowy. Świergotki są zwykle szare z wierzchu i jasne od spodu. Dymorfizm płciowy nie występuje. Szponniki są brązowe na grzbiecie, a spód jest żółtawy lub czerwonawy, na piersi często ciemna opaska.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Inne gatunki

 • świergotek andyjski (Anthus bogotensis)
 • świergotek krótkoogonowy (Anthus brachyurus)
 • świergotek zaroślowy (Anthus caffer)
 • świergotek paragwajski (Anthus chacoensis)
 • świergotek patagoński (Anthus correndera)
 • świergotek krótkodzioby (Anthus furcatus)
 • świergotek górski (Anthus gutturalis)
 • świergotek trawny (Anthus hellmayri)
 • świergotek żółtawy (Anthus lutescens)
 • świergotek ochrowy (Anthus nattereri)
 • świergotek samotny (Anthus nilghiriensis)
 • świergotek peruwiański (Anthus peruvianus)
 • świergotek bagienny (Anthus rubescens)
 • świergotek białogardły (Anthus sokokensis)
 • świergotek preriowy (Anthus spragueii)
 • świergotek natalski (Cinaedium crenatum)
 • świergotek australijski (Corydalla australis)
 • świergotek cynamonowy (Corydalla cinnamomea)
 • świergotek stepowy (Corydalla godlewskii)
 • świergotek skalny (Corydalla hoeschi)
 • świergotek gładki (Corydalla leucophrys)
 • świergotek brzegowy (Corydalla melindae)
 • świergotek brązowy (Corydalla nyassae)
 • świergotek długonogi (Corydalla pallidiventris)
 • świergotek rdzawy (Corydalla rufula)
 • świergotek himalajski (Corydalla sylvana)
 • szponnik złotogardły (Macronyx aurantiigula)
 • szponnik żółty (Macronyx chloris)
 • szponnik górski (Macronyx flavicollis)
 • szponnik żółtobrewy (Macronyx fuelleborni)
 • szponnik cynamonowy (Macronyx grimwoodi)
 • szponnik kenijski (Macronyx sharpei)
 • świergotek molucki (Madanga ruficollis)
 • kusopliszka (Motacilla bocagii)
 • pliszka obrożna (Motacilla capensis)
 • pliszka jasna (Motacilla clara)
 • pliszka malgaska (Motacilla flaviventris)
 • pliszka indochińska (Motacilla samveasnae)
 • pliszka syberyjska (Motacilla tschutschensis)
 • świergotnik (Tmetothylacus tenellus)

Występowanie i środowisko

Są kosmopolityczne. Zamieszkują tundrę, stepy, prerie, różne inne tereny otwarte z zadrzewieniami.

Tryb życia i zachowanie

Przejawiają agresywne zachowania terytorialne. Wiele gatunków to ptaki wędrowne.

Rozmnażanie

Loty godowe są bardzo widowiskowe. Gniazda zakładają zwykle na ziemi, czasem w szczelinach, jamach, otworach w budynkach. Jest to budowla w kształcie czarki zbudowana z suchych liści, traw, włosia i piór. Gniazdo zwykle buduje samica. Liczba jaj: 2-7. Pisklęta są gniazdownikami. U pliszek wysiadywaniem zajmuje się samiec i samica, u świergotków tylko samica. Czas wysiadywania to 11-16 dni. Pisklęta karmi samiec i samica. Pisklęta pozostają w gnieździe przez 11-17 dni.

Pożywienie

Odżywiają się głównie stawonogami, w tym pasikonikami, zjadają też ślimaki, skąposzczety. Nasiona zjadają rzadko.

Ochrona i zagrożenia

Dwa gatunki są zagrożone, trzy kolejne gatunki uważa się za narażone na wyginięcie.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Pliszka cytrynowa: Okres lęgowy pliszki cytrynowej.
      Pliszka cytrynowa: Możliwość obserwacji w Polsce pliszki cytrynowej.
    Pliszka górska: Okres występowania w Polsce pliszki górskiej.
           Pliszka siwa: Pliszka siwa przylatuje do Polski.
          Pliszka siwa: Trwa pierwszy okres lęgowy pliszki siwej
          Pliszka siwa: Trwa drugi okres lęgowy pliszki siwej
         Pliszka siwa: Pliszka siwa odlatuje na zimowiska.
         Pliszka żółta: Pliszka żółta pojawia się w naszym kraju.
          Pliszka żółta: Trwa okres lęgowy pliszki żółtej.
          Pliszka żółta: Pliszka żółta odlatuje z Polski na zimowiska.
Siwerniak: Okres występowania w Polsce siwerniaka.
         Siwerniak: Samica siwerniaka może w tym czasie składać jaja.
          Świergotek drzewny: Okres lęgowy świergotka drzewnego.
     Świergotek drzewny: Możliwość obserwacji w Polsce świergotka drzewnego.
          Świergotek łąkowy: Przylot do Polski świergotka łąkowego.
        Świergotek łąkowy: Okres lęgów u świergotka łąkowego.
         Świergotek łąkowy: Okres odlotu świergotka łąkowego.
     Świergotek polny: W Polsce występuje świergotek polny.
         Świergotek polny: Samica świergotka polnego składa jaja. W zniesieniu 3-5 jaj, wyjątkowo 6.
      Świergotek rdzawogardły: Przeloty przez Polskę świergotka rdzawogardłego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • IUCN - Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
 • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek - Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Ptaki online na żywo
W Internecie jest wiele stron z możliwością podglądania ptaków na żywo online, za pośrednictwem kamer. Najczęściej podgląda się ptaki w ich gniazdach oraz przy karmnikach.
Jaki ptak znosi najwięcej jaj?
Wszystkie ptaki znoszą jaja i wysiadują je, aby zachować ciągłość gatunku. Które ptaki znoszą ich najwięcej? Czy są to nasze zwykłe kury domowe, czy też inne ptaki?
Ile jest ptaków na świecie?
Czy ptaków jest więcej niż ludzi na świecie? Ile jest gatunków ptaków na świecie a ile w Polsce? Które gatunki są najliczniejsze, a które rzadkie?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2014-01-07, RODZ-23
Data aktualizacji artykułu: 2021-09-26©® Media Nauka 2008-2023 r.