Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 6, matura 2015 (poziom podstawowy)


Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa:

A. -1
B. 21
C. 1
D. -21


ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy tutaj równanie algebraiczne podane w postaci iloczynowej. Rozwiązanie odczytujemy zgodnie z twierdzeniem:

Jeżeli wielomian n-tego stopnia ma n różnych pierwiastków x_1,x_2,x_3,...,x_n, to W(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)\cdot{...}\cdot{(x-x_n)}, gdzie an jest czynnikiem przy xn.

Mamy więc:

x_1=-3\\x_2=-7\\x_3=11\\ x_1+x_2+x_3=-3-7+11=1

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2016-12-04, ZAD-3304

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.