Zadanie - równanie wielomianowe z parametrem


Dla jakich wartości parametrów a i b równanie x^4-6x^3+10x^2-bx+a=0 ma podwójny pierwiastek, równy 3?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

(x-3)^2=x^2-6x+9 \\ (x^4-6x^3+10x^2-bx+a):(x^2-6x+9)=x^2+1\\ \underline{x^4-6x^3+9x^2}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ x^2-bx+a \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{x^2-6x+9} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=-bx+6x+a-9

R=-bx+6x+a-9=0\\ x(-b+6)+a-9=0 \\ b=6 \\ a=9
Równanie x^4-6x^3+10x^2-bx+a=0 ma jeden pierwiastek podwójny równy 3 dla a=9 i b=6.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zgodnie z twierdzeniem Bezout, liczba a jest pierwiastkiem wielomianu W(x), jeżeli ten wielomian jest podzielny przez x-a. Wiemy, że nasz wielomian z lewej strony równania ma podwójny pierwiastek x1=3. Jest to pierwiastek podwójny, zatem wielomian W(x) musi być podzielny przez (x-3)2=x2-6x+9

Wykonujemy dzielenie wielomianu W(x) przez trójmian x2-6x+9.

(x-3)^2=x^2-6x+9 \\ (x^4-6x^3+10x^2-bx+a):(x^2-6x+9)=x^2+1\\ \underline{x^4-6x^3+9x^2}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ x^2-bx+a \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{x^2-6x+9} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=-bx+6x+a-9

Podzielność wielomianu oznacza, że reszta z dzielenia R musi być równa zero. Piszemy więc:

R=-bx+6x+a-9=0\\ x(-b+6)+a-9=0 \\ b=6 \\ a=9

Aby wyrazy się zredukowały, a musi być równe 9, a b musi być równe 6.

ksiązki Odpowiedź

Równanie x^4-6x^3+10x^2-bx+a=0 ma jeden pierwiastek podwójny równy 3 dla a=9 i b=6.

© medianauka.pl, 2010-01-22, ZAD-535

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie wykładnicze (\frac{1}{2})^{x-1}-2^{2x}-1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne
Rozwiązać równanie wielomianowe x^6-6x^5+x^4+16x^3+15x^2+22x+15=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dziedzina funkcji wymiernej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x)=\frac{3x^2-2x+1}{2x^3-3x^2-2x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dziedzna funkcji wymiernej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x)=\frac{x^4-x^3+x^2+6x-1}{6x^3-5x^2-2x+1}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Równanie wielomianowe (algebraiczne)
Rozwiązać równanie x^4+3x^3+4x^2+3x+1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne (wielomianowe)
Rozwiązać równanie 8x^3-10x^2+x+1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne
Rozwiązać równanie 3x^2=\frac{6}{x+1}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne (wielomianowe)
Rozwiązać równanie 30x^5-17x^4+27x^3-15x^2-3x+2=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2016 (poziom podstawowy)
Rozwiązać równanie (4-x)(x^2+2x-15)=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2015 (poziom podstawowy)
Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa:

A. -1
B. 21
C. 1
D. -21


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2014
Wspólnym pierwiastkiem równań (x^2-1)(x-10)(x-5)=0 \quad i \quad \frac{2x-10}{x-1}=0 jest liczba:

A. -1
B. 1
C. 5
D. 10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2014
Rozwiąż równanie 9x3+18x2-4x-8=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2018

Rozwiąż równanie x3−7x2−4x+28=0.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2019

Rozwiąż równanie x3−5x2−9x+45=0.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.