Zadanie - równanie algebraiczne


Rozwiązać równanie 3x^2=\frac{6}{x+1}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

DR:x\neq -1
3x^2=\frac{6}{x+1} \\ 3x^2-\frac{6}{x+1}=0 \\ \frac{3x^2(x+1)}{x+1}-\frac{6}{x+1}=0 \\ \frac{3x^2(x+1)-6}{x+1}=0 \\ \frac{3x^3+3x^2-6}{x+1}=0
3x^3+3x^2-6=0/:3 \\ x^3+x^2-2=0

W(1)=1^3+1^2-2=0

(x^3+x^2-2):(x-1)=x^2+2x+2\\ \underline{x^3-x^2}\\ \ \ \ \ \ \ 2x^2-2 \\ \ \ \ \ \ \ \underline{2x^2-2x} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2x-2\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \underline{2x-2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=0

(x-1)(x^2+2x+2)=0
\Delta=-7<0

Liczba x=1 jest jedynym rozwiązaniem równania.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zaczniemy od określenia dziedziny równania. Ponieważ w mianowniku występuje wyraz x+1, jego wartość musi być różna od zera.

x+1\neq 0 \\ x\neq -1

Liczba -1 nie należy do zbioru rozwiązań powyższego równania. Przekształcimy je. Po przeniesieniu wyrazów na jedną stronę równania, sprowadzamy je do wspólnego mianownika.

3x^2=\frac{6}{x+1} \\ 3x^2-\frac{6}{x+1}=0 \\ \frac{3x^2(x+1)}{x+1}-\frac{6}{x+1}=0 \\ \frac{3x^2(x+1)-6}{x+1}=0 \\ \frac{3x^3+3x^2-6}{x+1}=0

Ułamek jest równy zeru, gdy jego licznik jest równy zero. Możemy więc napisać:

3x^3+3x^2-6=0/:3 \\ x^3+x^2-2=0

Otrzymaliśmy równanie wielomianowe. Rozwiązań szukamy pośród podzielników wyrazu wolnego, czyli wśród liczb:1, -1, 2, -2. Wyrażenie po lewej stronie równania oznaczymy przez W(x). Szukamy więc pierwiastka poprzez obliczenie wartości wielomianu dla kolejnych liczb.

W(1)=1^3+1^2-2=0 \\ W(-1)=-1+1-2\neq 0 \\ W(2)=8+4-2\neq 0 \\ W(-2)=-8+4-2\neq 0

Znaleźliśmy tylko jeden pierwiastek. Zgodnie z twierdzeniem Bezout liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu W(x) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian x-1. Wykonujemy więc dzielenie:

(x^3+x^2-2):(x-1)=x^2+2x+2\\ \underline{x^3-x^2}\\ \ \ \ \ \ \ 2x^2-2 \\ \ \ \ \ \ \ \underline{2x^2-2x} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2x-2\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \underline{2x-2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=0

Możemy więc zapisać:

(x-1)(x^2+2x+2)=0

Rozkładamy dalej lewą stronę równania na czynniki. Mamy trójmian kwadratowy występujący w nawiasie sprowadzamy do postaci iloczynowej.

x^2+2x+2\\ a=1\\ b=1\\ c=2\\ \Delta=b^2-4ac=1-8<0

Ponieważ wyróżnik trójmianu kwadratowego jest ujemny, trójmian nie ma pierwiastków.

Liczba 1 (należąca do dziedziny równania) jest jedynym rozwiązaniem równania.

ksiązki Odpowiedź

x=1

© medianauka.pl, 2010-01-23, ZAD-536

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie wykładnicze (\frac{1}{2})^{x-1}-2^{2x}-1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne
Rozwiązać równanie wielomianowe x^6-6x^5+x^4+16x^3+15x^2+22x+15=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dziedzina funkcji wymiernej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x)=\frac{3x^2-2x+1}{2x^3-3x^2-2x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dziedzna funkcji wymiernej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x)=\frac{x^4-x^3+x^2+6x-1}{6x^3-5x^2-2x+1}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Równanie wielomianowe (algebraiczne)
Rozwiązać równanie x^4+3x^3+4x^2+3x+1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne (wielomianowe)
Rozwiązać równanie 8x^3-10x^2+x+1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie wielomianowe z parametrem
Dla jakich wartości parametrów a i b równanie x^4-6x^3+10x^2-bx+a=0 ma podwójny pierwiastek, równy 3?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne (wielomianowe)
Rozwiązać równanie 30x^5-17x^4+27x^3-15x^2-3x+2=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2016 (poziom podstawowy)
Rozwiązać równanie (4-x)(x^2+2x-15)=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2015 (poziom podstawowy)
Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa:

A. -1
B. 21
C. 1
D. -21


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2014
Wspólnym pierwiastkiem równań (x^2-1)(x-10)(x-5)=0 \quad i \quad \frac{2x-10}{x-1}=0 jest liczba:

A. -1
B. 1
C. 5
D. 10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2014
Rozwiąż równanie 9x3+18x2-4x-8=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2018

Rozwiąż równanie x3−7x2−4x+28=0.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.