Zadanie maturalne nr 8, matura 2017 (poziom podstawowy)


Równanie \(x(x^2-4)(x^2+4)=0\) z niewiadomą \(x\):

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Spróbujmy rozłożyć wyrażenie po lewej stronie na czynniki liniowe. Czynnik \(x\) zapewnia nam pierwsze rozwiązanie równania:

\(x=0\)

Rozkładamy czynnik \(x^2-4\) za pomocą wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów:

\(a^2-b^2=(a+b)(a-b)\)

\(x^2-4=(x-2)(x+2)\)

To daje nam dwa kolejne rozwiązania. Spróbujmy rozłożyć czynnik \((x^2+4)\). Nie widzimy oczywistego rozkładu, więc liczymy wyróżnik:

\(\Delta=b^2-4ac\)

Mamy więc:

\(\Delta= 0-4\cdot 1\cdot 4=-16<0\)

Wyróżnik jest mniejszy niż 0, więc jesteśmy pewni, że czynnik \((x^2+4)\) nie wynosi \(0\) dla żadnego rzeczywistego \(x\).

Otrzymaliśmy więc postać równania:

\(x(x-2)(x+2)(x^2+4)=0\)

Mamy więc trzy rozwiązania:

\(x=0\)

\(x=-2\)

\(x=2\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2019-09-13, ZAD-3674

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia

Obliczyć:

a) \((5xy-7)^2\)

b) \((\sqrt{2}-\sqrt{6})^2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia

Obliczyć \((x+4-y)^2\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkładanie na czynniki wyrażenia

Rozłożyć na czynniki wyrażenie \(x^4-y^4\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia

Oblicz:

a) \((5+2x)^2\)

b) \((a-\frac{1}{2})^2\)

c) \((\sqrt{2}-2+\sqrt{3})^2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia

Oblicz:

a) \((1-\frac{\sqrt{2}}{2})(1+\frac{\sqrt{2}}{2})\)

b) \((1+\sqrt{2})^3\)

c) \((\sqrt{3}-\sqrt{2})^3\)

d) \((5xy-\sqrt{2}x)^2\)

e) \((1+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})^2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkład sumy algebraicznej na czynniki

Rozłożyć na czynniki wyrażenie \(24-10a+a^2\), korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki

Rozłożyć na czynniki wyrażenie \(12a^2-12a+3\), korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkład sumy algebraicznej na czynniki

Rozłożyć na czynniki sumę \(2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - usuwanie niewymierności z mianownika

Pozbyć się niewymierności z mianownika

a) \(\frac{7}{1-\sqrt{7}}\)

b) \(\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2016 (poziom podstawowy)

Równość \((2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}\) jest prawdziwa dla:

A. \(a=3\)

B. \(a=1\)

C. \(a=-2\)

D. \(a=-3\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2016 (poziom rozszerzony)

W rozwinięciu wyrażenia \((2\sqrt{3}x+4y)^3\) współczynnik przy iloczynie \(xy^2\) jest równy

A. \(32\sqrt{3}\)

B. \(48\)

C. \(96\sqrt{3}\)

D. \(144\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2015 (poziom podstawowy)

Równość \(\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}\) zachodzi dla:

A. \(m=5\)

B. \(m=4\)

C. \(m=1\)

D. \(m=-5\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2015 (poziom podstawowy)

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4x^2-8xy+5y^2\geq 0Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Liczba \((3-2\sqrt{3})^3\) jest równa:

A. \(27-24\sqrt{3}\)

B. \(27-30\sqrt{3}\)

C. \(135-78\sqrt{3}\)

D. \(135-30\sqrt{3}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) prawdziwa jest nierówność \(x^4-x^2-2x+3>0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2014

Wartość wyrażenia \(\frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1}\) jest równa:

A. \(-2\)

B. \(-2\sqrt{3}\)

C. \(2\)

D. \(2\sqrt{3}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom rozszerzony)

Udowodnij, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych \(x, y\) prawdziwa jest nierówność \(x^2y^2+2x^2+2y^2−8xy+4 > 0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2019

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych \(a\) i \(b\) prawdziwa jest nierówność \(3a^2−2ab+3b^2\geq 0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2020

Wartość wyrażenia \(x^2−6x+9\) dla \(x=\sqrt{3}+3\) jest równa

A. \(1\)

B. \(3\)

C. \(1+2\sqrt{3}\)

D. \(1-2\sqrt{3}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2020 - poziom rozszerzony

Liczby dodatnie \(a\) i \(b\) spełniają równość \(a^2+2a=4b^2+4b\). Wykaż, że \(a=2b\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2022

Liczba \((2\sqrt{8}-3\sqrt{2})^2\) jest równa

A. \(2\)

B. \(1\)

C. \(26\)

D. \(14\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) wyrażenie \((2a-3)^2-(3a+3)^2\) jest równe

A. \(-24a\)

B. \(0\)

C. \(18\)

D. \(16a^2-24a\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.