Zadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia


Obliczyć
a) (5xy-7)^2
b) (\sqrt{2}-\sqrt{6})^2

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) (5xy-7)^2=(5xy)^2-2\cdot 5xy\cdot 7+7^2=25x^2y^2-70xy+49

b) (\sqrt{2}-\sqrt{6})^2=(\sqrt{2})^2-2\cdot \sqrt{2}\cdot \sqrt{6}+(\sqrt{6})^2=\\ =2+2\sqrt{12}+6=8+4\sqrt{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie podpunktu a)

Aby obliczyć wartość tego wyrażenia zastosujemy wzór na kwadrat różnicy:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

W naszym przypadku a=5xy, b=7. Mamy więc

(5xy-7)^2=(5xy)^2-2\cdot 5xy\cdot 7+7^2=25x^2y^2-70xy+49 tło tło tło tło tło tło

Rozwiązanie podpunktu b)

Aby obliczyć wartość drugiego wyrażenia zastosujemy wzór na kwadrat sumy:

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

Mamy więc

(\sqrt{2}-\sqrt{6})^2=(\sqrt{2})^2-2\cdot \sqrt{2}\cdot \sqrt{6}+(\sqrt{6})^2=\\ 2+2\sqrt{2\cdot 6}+6=8+2\sqrt{12}=8+2\sqrt{3\cdot 4}=\\ =8+2\cdot\sqrt{3}\cdot \sqrt{4}=8+4\sqrt{3}tło tło tło tło tło tło

Skorzystaliśmy tutaj z następujących wzorów:

(\sqrt[n]{a})^n=a \\ \sqrt[n]{a}\cdot \sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}

© medianauka.pl, 2009-12-27, ZAD-445

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia
Obliczyć: (x+4-y)^2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia
Oblicz:
a) (5+2x)^2
b) (a-\frac{1}{2})^2
c) (\sqrt{2}-2+\sqrt{3})^2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia
Oblicz:
a)(1-\frac{\sqrt{2}}{2})(1+\frac{\sqrt{2}}{2})
b) (1+\sqrt{2})^3
c) (\sqrt{3}-\sqrt{2})^3
d) (5xy-\sqrt{2}x)^2
e) (1+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})^2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2016 (poziom podstawowy)
Równość (2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2} jest prawdziwa dla:

A. a=3
B. a=1
C. a=-2
D. a=-3


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2016 (poziom rozszerzony)
W rozwinięciu wyrażenia (2\sqrt{3}x+4y)^3 współczynnik przy iloczynie xy^2 jest równy

A. 32\sqrt{3}
B. 48
C. 96\sqrt{3}
D. 144


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2015 (poziom podstawowy)
Równość \frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}zachodzi dla:

A. m=5
B. m=4
C. m=1
D. m=-5


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Liczba (3-2\sqrt{3})^3 jest równa:

A. 27-24\sqrt{3}
B. 27-30\sqrt{3}
C. 135-78\sqrt{3}
D. 135-30\sqrt{3}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2017 (poziom podstawowy)
Równanie x(x2 - 4)(x2 + 4) = 0 z niewiadomą x
A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2019

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a2 − 2ab + 3b2 ≥ 0 .Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.