Zadanie - wzory skróconego mnożenia


Oblicz:

a) (5+2x)^2

b) (a-\frac{1}{2})^2

c) (\sqrt{2}-2+\sqrt{3})^2


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

W naszym przypadku za a podstawiamy liczbę 5, za b wyrażenie 2x.

(5+2x)^2=5^2+2\cdot 5\cdot 2x+(2x)^2=25+20x+4x^2tło tło tło tło tło tło

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

Mamy więc:

(a-\frac{1}{2})^2=a^2+2\cdot a\cdot \frac{1}{2}+(\frac{1}{2})^2=a^2+a+\frac{1}{4} tło tło tło tło tło tło

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Ponieważ mamy tutaj do czynienia z kwadratem sumy trzech składników, możemy zastosować podstawienie:

(\sqrt{2}-2+\sqrt{3})^2\\ a=\sqrt{2}-2\\ (a+\sqrt{3})^2

a następnie stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

Mamy więc:

(a+\sqrt{3})^2=a^2+2\cdot a\cdot \sqrt{3}+(\sqrt{3})^2=a^2+2a\sqrt{3}+3 tło tło tło tło tło tło

Wracamy do podstawienia i stosujemy kolejny wzór skróconego mnożenia:

a następnie stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

czyli

a^2+2a\sqrt{3}+3=(\sqrt{2}-2)^2+2\sqrt{3}(\sqrt{2}-2)+3=\\ = (\sqrt{2})^2-2\sqrt{2}\cdot 2+2^2+2\sqrt{3}\cdot \sqrt{2}-4\sqrt{3}+3=\\ 2-4\sqrt{2}+4+2\sqrt{6}-4\sqrt{3}+3=9-4\sqrt{2}+2\sqrt{6}-4\sqrt{3} tło tło

ksiązki Odpowiedź

(\sqrt{2}-2+\sqrt{3})^2=9-4\sqrt{2}+2\sqrt{6}-4\sqrt{3}

© medianauka.pl, 2010-03-27, ZAD-742

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia

Obliczyć

a) (5xy-7)^2

b) (\sqrt{2}-\sqrt{6})^2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia

Obliczyć: (x+4-y)^2.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkładanie na czynniki wyrażenia

Rozłożyć na czynniki wyrażenie x^4-y^4Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia

Oblicz:

a)(1-\frac{\sqrt{2}}{2})(1+\frac{\sqrt{2}}{2})

b) (1+\sqrt{2})^3

c) (\sqrt{3}-\sqrt{2})^3

d) (5xy-\sqrt{2}x)^2

e) (1+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})^2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkład sumy algebraicznej na czynniki

Rozłożyć na czynniki wyrażenie 24-10a+a^2, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki

Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozkład sumy algebraicznej na czynniki

Rozłożyć na czynniki sumę 2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - usuwanie niewymierności z mianownika

Pozbyć się niewymierności z mianownika

a) wzór

b) \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2016 (poziom podstawowy)

Równość (2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2} jest prawdziwa dla:

A. a = 3

B. a = 1

C. a = -2

D. a = -3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2016 (poziom rozszerzony)

W rozwinięciu wyrażenia (2\sqrt{3}x+4y)^3 współczynnik przy iloczynie xy^2 jest równy

A. 32\sqrt{3}

B. 48

C. 96\sqrt{3}

D. 144Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2015 (poziom podstawowy)

Równość \frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}zachodzi dla:

A. m = 5

B. m = 4

C. m = 1

D. m = -5Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2015 (poziom podstawowy)

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4x^2-8xy+5y^2\geq 0Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Liczba (3-2\sqrt{3})^3 jest równa:

A. 27-24\sqrt{3}

B. 27-30\sqrt{3}

C. 135-78\sqrt{3}

D. 135-30\sqrt{3}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność x^4-x^2-2x+3>0.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2014

Wartość wyrażenia \frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1} jest równa:

A. -2

B. -2\sqr{3}

C. 2

D. 2\sqr{3}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2017 (poziom podstawowy)

Równanie x(x2 - 4)(x2 + 4) = 0 z niewiadomą x

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom rozszerzony)

Udowodnij, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x2y2 + 2x2 + 2y2 − 8xy + 4 > 0.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2019

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a2 − 2ab + 3b2 ≥ 0 .Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2020

Wartość wyrażenia x2 − 6x + 9 dla x = √3 + 3 jest równa

A. 1

B. 3

C. 1+2√3

D. 1-2√3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2020 - poziom rozszerzony

Liczby dodatnie a i b spełniają równość a2 + 2a = 4b2 + 4b. Wykaż, że a = 2b .Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.