Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - rozkład sumy algebraicznej na czynniki


Rozłożyć na czynniki wyrażenie 24-10a+a^2, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.


© Media Nauka 2008-2017 r.