Zadanie - wzory skróconego mnożenia


Oblicz:
a)(1-\frac{\sqrt{2}}{2})(1+\frac{\sqrt{2}}{2})
b) (1+\sqrt{2})^3
c) (\sqrt{3}-\sqrt{2})^3
d) (5xy-\sqrt{2}x)^2
e) (1+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})^2

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Mamy więc:

(1-\frac{\sqrt{2}}{2})(1+\frac{\sqrt{2}}{2})=1^2-(\frac{\sqrt{2}}{2})^2=1-\frac{2}{4}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}

ksiązki Odpowiedź

(1-\frac{\sqrt{2}}{2})(1+\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{1}{2}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

Mamy więc:

(1+\sqrt{2})^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot \sqrt{2}+3\cdot 1\cdot (\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^3=\\ =1+3\sqrt{2}+3\cdot 2+\sqrt{2^3}=1+3\sqrt{2}+6+2\sqrt{2}=7+5\sqrt{2}

ksiązki Odpowiedź

(1+\sqrt{2})^3=7+5\sqrt{2}

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3

Mamy więc:

(\sqrt{3}-\sqrt{2})^3=(\sqrt{3})^3-3(\sqrt{3})^2\sqrt{2}+3\sqrt{3}(\sqrt{2})^2-(\sqrt{2})^3=\\ =3\sqrt{3}-9\sqrt{2}+6\sqrt{3}-2\sqrt{2}=9\sqrt{3}-11\sqrt{2}

ksiązki Odpowiedź

(\sqrt{3}-\sqrt{2})^3=9\sqrt{3}-11\sqrt{2}

ksiązki d) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

Mamy więc:

(5xy-\sqrt{2}x)^2=(5xy)^2-2\cdot 5xy\cdot \sqrt{2}x+(\sqrt{2}x)^2= \\ =25x^2y^2-10\sqrt{2}x^2y+2x^2

ksiązki Odpowiedź

(5xy-\sqrt{2}x)^2=25x^2y^2-10\sqrt{2}x^2y+2x^2

ksiązki e) Rozwiązanie zadania

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

widząc, że a to pierwsze wyrażenie w nawiasie wewnętrznym, a b to drugie wyrażenie w nawiasie wewnętrznym. Mamy więc:

(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5})^2=\\ =[(1+\sqrt{3})-(\sqrt{3}+\sqrt{5})]^2=\\ =(1+\sqrt{2})^2-2(1+\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{5})+(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2=\\ =1+2\sqrt{2}+2-2(\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{6}+\sqrt{10})+3+2\sqrt{15}+5=\\ = 11+2\sqrt{2}-2\sqrt{3}-2\sqrt{5}-2\sqrt{6}-2\sqrt{10}+2\sqrt{15}

© medianauka.pl, 2010-03-28, ZAD-745

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia
Obliczyć
a) (5xy-7)^2
b) (\sqrt{2}-\sqrt{6})^2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia - ćwiczenia
Obliczyć: (x+4-y)^2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory skróconego mnożenia
Oblicz:
a) (5+2x)^2
b) (a-\frac{1}{2})^2
c) (\sqrt{2}-2+\sqrt{3})^2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2016 (poziom podstawowy)
Równość (2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2} jest prawdziwa dla:

A. a=3
B. a=1
C. a=-2
D. a=-3


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2016 (poziom rozszerzony)
W rozwinięciu wyrażenia (2\sqrt{3}x+4y)^3 współczynnik przy iloczynie xy^2 jest równy

A. 32\sqrt{3}
B. 48
C. 96\sqrt{3}
D. 144


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2015 (poziom podstawowy)
Równość \frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}zachodzi dla:

A. m=5
B. m=4
C. m=1
D. m=-5


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Liczba (3-2\sqrt{3})^3 jest równa:

A. 27-24\sqrt{3}
B. 27-30\sqrt{3}
C. 135-78\sqrt{3}
D. 135-30\sqrt{3}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2017 (poziom podstawowy)
Równanie x(x2 - 4)(x2 + 4) = 0 z niewiadomą x
A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.