zadanie

Zadanie 58 - rozkładanie na czynniki wyrażenia


Rozłożyć na czynniki wyrażenie x^4-y^4


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x^4-y^4=(x^2)^2-(y^2)^2=\\ =(x^2-y^2)(x^2+y^2)=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby rozłożyć wyrażenie na czynniki musimy je doprowadzić do postaci iloczynowej. Skorzystamy najpierw z własności potęg:

(a^m)^n=a^{m\cdot n}

Otrzymujemy w ten sposób różnicę kwadratu liczb:

x^4-y^4=(x^2)^2-(y^2)^2

Aby obliczyć wartość tego wyrażenia zastosujemy wzór na różnicę kwadratów, który przypominamy poniżej:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

W naszym przypadku a=x2, b=y2

Mamy więc

(x^2)^2-(y^2)^2=(x^2-y^2)(x^2+y^2)=\\ =(x-y)(x+y)(x^2+y^2) tło tło

Kolorem żółtym zaznaczono kolejny krok zastosowania wzoru na różnicę kwadratów. Czynnika x2+y2 już nie da się dalej rozłożyć na czynniki.

ksiązki Odpowiedź

x^4-y^4=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)

© Media Nauka, 2009-12-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 351 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki
Rozłożyć na czynniki wyrażenie 24-10a+a^2, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

kulkaZadanie 352 - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki
Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

kulkaZadanie 353 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki
Rozłożyć na czynniki sumę 2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}

kulkaZadanie 354 - usuwanie niewymierności z mianownika
Pozbyć się niewymierności z mianownika
a)
b) \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}