Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Ostrosłup ścięty

Teoria Ostrosłup ścięty jest to część ostrosłupa zawarta pomiędzy podstawą tego ostrosłupa i jego przekrojem poprzecznym.

ostrosłup ścięty

Ostrosłup może być ścięty równolegle i nierównolegle. Podstawy ostrosłupa ściętego są figurami podobnymi. Boczne ściany ostrosłupa ściętego są trapezami.

Ostrosłup ścięty jest prawidłowy(podstawą jest wielokąt foremny), jeśli powstał z ostrosłupa prawidłowego. W takim ostrosłupie ściętym ściany boczne są trapezami równoramiennymi, a wszystkie krawędzie boczne są równe.

Pole powierzchni ostrosłupa ściętego

Pole powierzchni ostrosłupa ściętego jest równe polu powierzchni podstaw tego ostrosłupa i ścian bocznych.

Objętość ostrosłupa ściętego

Objętość ostrosłupa ściętego

Jeżeli przez h oznaczymy wysokość ostrosłupa ściętego, przez B pole podstawy dolnej, b - pole podstawy górnej, to objętość ostrosłupa ściętego (równolegle) wyraża się wzorem:

V=\frac{1}{3}h(B+\sqrt{Bb}+b)

© medianauka.pl, 2011-08-05, ART-1405


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.