Zadanie - kombinacje - równanie


Rozwiązać równanie \(C_{x+2}^{2}=1\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Lewa strona równania, to liczba kombinacji \(k\)-elementowych ze zbioru \(n\)-elementowego, którą obliczamy ze wzoru:

\(C_{n}^{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\)

Określamy dziedzinę równania

Ponieważ kombinacja dotyczy elementów zbioru (liczba elementów zbioru jest zawsze liczbą naturalną), więc niewiadoma x musi spełniać warunek: \(x+2>0\), czyli \(x>-2\) i \(x\) jest liczbą naturalną. Jest to dziedzina naszego równania.

Rozwiązujemy równanie:

Możemy napisać, że:

\(\frac{(x+2)!}{2![(x+2)-2]!}=1\)

\(\frac{\cancel{x!}(x+1)(x+2)}{2\cancel{x!}}=1/\cdot 2\)

\((x+1)(x+2)=2\)

\(x^2+x+2x+2-2=0\)

\(x^2+3x=0\)

\(x(x+3)=0\)

\(x=0 \vee x=-3<-2\)

Spójrzmy na pierwsze przekształcenie w liczniku. Wyrażenie \((x+2)!\) mogliśmy zgodnie z definicją silni zapisać jako \(x!(x+1)(x+2)\), gdyż \(n!=1\cdot 2\cdot …\cdot (n-2)\cdot (n-1)\cdot n=(n-2)!\cdot (n-1)\cdot n\).

Wynik "-3" nie należy do dziedziny równania, natomiast liczba "0" jest rozwiązaniem naszego równania.

ksiązki Odpowiedź

\(x=0\)

© medianauka.pl, 2010-01-12, ZAD-510

Zadania podobne

kulkaZadanie - permutacje, obliczanie permutacji

Ile liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć z cyfr \(1,2,3,4,5\)?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - permutacje - zadanie z treścią - kombinatoryka

W wyścigu chartów bierze udział sześć psów. Zakład polega na wytypowaniu właściwej kolejności psów na mecie (przy założeniu, że wszystkie dobiegają do mety i nie ma remisu). Ile zakładów trzeba zawrzeć, aby mieć pewność wygranej?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - permutacje - zadanie z treścią - kombinatoryka

Z ilu elementów składa się zbiór \(A\), jeżeli liczba jego permutacji jest 20 razy mniejsza od liczby permutacji tego samego zbioru uzupełnionego o dwa dodatkowe elementy?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - permutacje - zadanie z treścią - kombinatoryka

Malarz chce namalować tęcze z wykorzystaniem wszystkich możliwych konfiguracji kolejności występowania jej siedmiu podstawowych kolorów. Ile tęcz malarz musi namalować?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinacje - zadanie z treścią - kombinatoryka

Ile dróg trzeba zbudować, aby połączyć ze sobą dziesięć miejscowości, każda z każdą?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią - kombinatoryka

Ile przekątnych znajduje się w wielokącie foremnym o \(n\) bokach?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią

Na ile sposobów można wybrać pięcioosobową delegację z klasy liczącej 30 uczniów?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią

Na ile sposobów można wybrać trzyosobową delegację złożoną z jednej dziewczyny i dwóch chłopców z klasy liczącej 15 chłopców i 15 dziewcząt?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinacje, obliczanie kombinacji - kombinatoryka - zadanie z treścią

Na ile sposobów można wybrać trzyosobową delegację złożoną z co najmniej dwóch chłopców z klasy liczącej 16 chłopców i 14 dziewcząt?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią - kombinatoryka

W trzech stosach znajdują się karteczki z obrazkami. W pierwszym stosie znajduje się 10 obrazków głów, w drugim — 20 obrazków tułowia, w trzecim — 10 obrazków ilustrujących odnóża. Losujemy jedną kartkę z głową, dwie z tułowiem i jedną z kończynami dolnymi. Układamy kartki, jedną pod drugą, tworząc obrazek stworka. Ile różnych stworków możemy w ten sposób utworzyć?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kombinatoryka - tworzenie liczb - zadanie z treścią

a) Ile można utworzyć liczb z cyfr \(1, 2, 3, 4\), używając każdej z cyfr tylko raz?

b) Ile liczb co najwyżej czterocyfrowych można utworzyć z cyfr \(1, 2, 3, 4\)?

c) Ile liczb czterocyfrowych można utworzyć z cyfr \(0, 1, 2, 3\)?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wariacje bez powtórzeń - zadanie z treścią

Ile słów czteroliterowych (niekoniecznie mających znaczenie) można utworzyć z 32 liter alfabetu, używając każdej z liter tylko raz?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wariacje bez powtórzeń

W wyścigu bierze udział 10 koni. Zakład polega na właściwym wytypowaniu kolejności pierwszych trzech koni na mecie. Ile jest różnych możliwych zakładów przy założeniu, że konie nie przybiegają na metę jednocześnie?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wariacje - zadanie z treścią - informatyka

Komputer jest zabezpieczony hasłem, które składa się z ośmiu znaków i w jego skład może wchodzić każda z 10 cyfr, 32 liter alfabetu (mała i duża) oraz 26 znaków specjalnych? Ile może trwać łamanie hasła poprzez manualne wpisywanie kolejnych możliwych haseł, jeśli jedno hasło wpisujemy 1 s?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe, w zapisie których mogą występować wyłącznie cyfry 1, 2, 3, przy czym cyfra 1 występuje dokładnie trzy razy. Uzasadnij, że takich liczb jest 15 360.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 24, matura 2014

Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników?

A. 100

B. 90

C. 45

D. 20Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2017 (poziom rozszerzony)

Oblicz, ile jest liczb sześciocyfrowych, w których zapisie nie występuje zero, natomiast występują dwie dziewiątki, jedna szóstka i suma wszystkich cyfr jest równa 30.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 24, matura 2018

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych niż 2018 i podzielnych przez 5?

  1. 402
  2. 403
  3. 203
  4. 204


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 21, matura 2020

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2020 - poziom rozszerzony

Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb naturalnych, w których zapisie dziesiętnym występują dokładnie trzy cyfry 1 i dokładnie dwie cyfry 2.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2021

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru {1, 2, 3, 7, 8, 9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest

A. 108

B. 60

C. 40

D. 299Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2022

Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych podzielnych przez 5 jest

A. 9·8·7·2

B. 9·10·10·1

C. 9·10·10·2

D. 9·9·8·1Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest

A. \(5^3\)

B. \(2\cdot 4^3\)

C. \(2\cdot 3^4\)

D. \(3^5\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.