Karpiowate

Karpiowate (Cyprinidae) to najliczniejsza rodzina ryb. Należy do rzędu karpiokształtnych. Są to ryby kostnoszkieletowe. Znamy około 1500 gatunków z tej rodziny.

Samce są zwykle mniejsze od samic.

Występowanie i środowisko

Ryby z rodziny karpiowatych zamieszkują wody prawie wszystkich kontynentów świata (poza Antarktydą), zarówno śródlądowe jak i morskie. Większość gatunków jest jednak słodkowodna. Zamieszkuje zarówno wody stojące jak i płynące. Najwięcej gatunków żyje w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Karpiowate nie posiadają typowych zębów, w zamian za to są wyposażone w nieliczne zęby gardłowe i tak zwane żarna. Ich ciało jest pokryte łuskami. Niektóre gatunki posiadają wąsiki czuciowe w okolicy otworu gębowego. Pęcherz pławny jest dwukomorowy. Ryby te nie posiadają żołądka.

Rozmnażanie

Wszystkie gatunki są jajorodne. Samica zwykle jaja składa poprzez rozsiewanie. Różanki składają jaja do małży. Karpiowate składają jaja nawet kilka razy w roku. Poza kilkoma wyjątkami ryby te nie sprawują opieki nad potomstwem.

Pożywienie

Ryby te żywią się bardzo różnorodnym pokarmem. Są tu gatunki odżywiające się glonami, innymi zwierzętami (bezkręgowce, ryby), roślinami wodnymi. To w zasadzie ryby wszystkożerne. Narybek odżywia się planktonem zwierzęcym.

Ochrona i zagrożenia

Karpiowate to druga co do liczności grupa zagrożonych wymarciem ryb.

Ciekawostki

Wiele karpiowatych to ryby akwariowe. W akwarystyce popularne są brzanki, orfy, złote rybki. Ryby te są podstawą światowego rybołówstwa śródlądowego. W Polsce największe znaczenie ma leszcz i certa, w stawach hoduje się karpie, amura białego, amura czarnego, tołpygę, tołpygę pstrą.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

          Okres tarła (sztucznego w Polsce) amura białego
        Najlepszy okres połowu na amura białego.
          Trwa okres tarła u bolenia pospolitego.
        Trwa okres ochronny dla połowu bolenia pospolitego.
        Najlepszy okres połowu bolenia.
         Brzana przystępuje do tarła
      Trwa okres ochronny brzany. W tym czasie nie można łowić tej ryby.
         Trwa okres ochronny połowu certy w Wiśle od zapory we Włocławku do samego ujścia.
      Trwa okres ochronny połowu certy w Wiśle powyżej zapory we Włocławku oraz we wszystkich innych rzekach.
         Okres tarła u certy.
         Optymalny okres połowu certy.
           Okres tarła czebaczka amurskiego.
          Trwa okres rozrodu jazia.
         Najlepszy okres dla połowu jazia.
         Trwa okres rozrodczy jelca.
        W tym okresie jelec ma najlepsze branie przez wędkarzy.
         Trwa okres rozrodczy karasia pospolitego.
         Okres najlepszych brań karasia przez wędkarzy.
         Trwa okres rozrodczy karasia srebrzystego.
          Karp przystępuje do tarła
         W tym okresie karp ma najlepsze branie dla wędkarzy.
         Kiełb przystępuje do tarła
       Najlepszy okres na połów kiełbi.
          Trwa okres rozrodczy klenia.
         Najlepszy okres na połów klenia.
          Trwa okres rozrodczy krąpia.
         W tym czasie krąp najlepiej bierze podczas wędkowania.
          Trwa okres tarła u leszcza.
        Sezon na leszcza dla wędkarzy.
         Lin przystępuje do tarła
          Najlepszy czas na połów lina.
         Trze się piekielnica.
         Trwa okres rozrodczy płoci.
         Najlepszy okres na połów płoci.
          Okres tarła u rozpióra.
          Najlepszy czas na połów rozpióra.
          Trwa okres ochronny dla sapy.
         Okres rozrodczy u słonecznicy pospolitej.
       Okres tarła u strzebli potokowej.
           Okres tarła świnki pospolitej.
       Okres ochronny dla świnki pospolitej.
         Najlepszy okres na połów świnki.
          Okres tarła u tołpygi białej.
         Okres najlepszych połowów tołpygi białej.
          Okres tarła u uklei.
         Okres najlepszych brań uklei.
          Okres tarła u wzdręgi.
          Sezon na wzdręgi u wędkarzy.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-02-05, RODZ-354Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.