Systematyka grzybów

Systematyka grzybów pozwala nam przyporządkować gatunki (podstawowe jednostki systematyczne obejmujące wszystkie osobniki zdolne do nieograniczonego krzyżowania się, tworząc populację) do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Taki podział ma na celu uporządkowanie wspólnych cech różnych zwierząt lub roślin. Każdy gatunek oznaczony jest dwuczłonową nazwą łacińską: pierwszy człon jest nazwą rodzaju, drugi jest nazwą gatunku w obrębie rodzaju.

Systematyka grzybów ma na celu odzwierciedlenie pokrewieństwa między nimi. Gatunki łączy się w rodzaje, rodzaje w rodziny, rodziny w rzędy, rzędy w gromady (lub klasy w przypadku roślin), te ostatnie w wprzypadku zwierząt w typy. Aby podkreślić bliższe pokrewieństwo niektórych grup systematycznych stosuje się także dodatkowe kategorie jak: podrodziny, podrzędy, kohorty, szczepy, podgromady, podtypy itp.

Poniżej przedstawiono systematykę grzybów wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna klasyfikacja. Gatunki wymarłe oznaczono znakiem †.

Z uwagi na duże zmiany, jakie zachodzą w ostatnim czasie w systematyce oraz nazewnictwie taksonów, aktualnie trwają prace w naszym serwisie nad aktualizacją systematyki.

 • Podstawczaki (Basidiomycota)
  • Rząd: Pieczarkowce (Agaricales)
   • Rodzina: Pieczarkowate (Agaricaceae)
    • Pieczarka biaława, pieczarka polowa (Agaricus arvensis) (PL)
    • Pieczarka okazała (Agaricus augustus) (PL)
    • Pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus) (PL)
    • Pieczarka miejska (Agaricus bitorquis) (PL)
    • Pieczarka polna, pieczarka łąkowa (Agaricus campestris) (PL)
    • Agaricus comtulus (PL)
    • Agaricus dulcidulus (PL)
    • Pieczarka bulwiasta (Agaricus essettei) (PL)
    • Agaricus fissuratus (PL)
    • Pieczarka kosmkowata (Agaricus lanipes) (PL)
    • Pieczarka wielkozarodnikowa (Agaricus macrosporus) (PL)
    • Agaricus phaeolepidotus (PL)
    • Pieczarka płaska (Agaricus praeclaresquamosus) (PL)
    • Agaricus semotus (PL)
    • Pieczarka leśna, pieczarka lśniąca (Agaricus silvaticus) (PL)
    • Pieczarka zaroślowa (Agaricus silvicola) (PL)
    • Agaricus spissicaulis (PL)
    • Agaricus subfloccosus (PL)
    • Agaricus subperonatus (PL)
    • Pieczarka karbolowa, pieczarka żółtawa (Agaricus xanthodermus) (PL)
    • Chamaemyces fracidus (PL)
    • Czubajka czerwieniejąca (Chlorophyllum rhacodes) (PL)
    • Coprinus acuminatus (PL)
    • Coprinus alopecia (PL)
    • Coprinus angulatus (PL)
    • Czernidłak pospolity (Coprinus atramentarius) (PL)
    • Coprinus auricomus (PL)
    • Czernidłak szarawy (Coprinus cinereus) (PL)
    • Czernidłak kołpakowaty (Coprinus comatus) (PL)
    • Coprinus cothurnatus (PL)
    • Czernidłak gromadny (Coprinus disseminatus) (PL)
    • Coprinus domesticus (PL)
    • Coprinus echinosporus (PL)
    • Coprinus flocculosus (PL)
    • Coprinus impatiens (PL)
    • Coprinus lagopus (PL)
    • Coprinus leiocephalus (PL)
    • Coprinus marculentus (PL)
    • Czernidłak błyszczący (Coprinus micaceus) (PL)
    • Coprinus niveus (PL)
    • Coprinus phaeosporus (PL)
    • Czernidłak ozdobny (Coprinus plicatilis) (PL)
    • Coprinus silvaticus (PL)
    • Coprinus truncorum (PL)
    • Coprinus xanthothrix (PL)
    • Cystolepiota bucknallii (PL)
    • Cystolepiota sistrata (PL)
    • Lepiota alba (PL)
    • Czubajeczka ostrołuskowa (Lepiota aspera) (PL)
    • Lepiota brunneoincarnata (PL)
    • Czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) (PL)
    • Czubajeczka wełnista (Lepiota clypeolaria) (PL)
    • Czubajeczka cuchnąca (Lepiota cristata) (PL)
    • Lepiota echinacea (PL)
    • Lepiota filvella (PL)
    • Lepiota ignivolvata (PL)
    • Lepiota josserandii (PL)
    • Lepiota kuehneri (PL)
    • Lepiota pseudofelina (PL)
    • Lepiota pseudohelveola (PL)
    • Lepiota ventriosospora (PL)
    • Leucoagaricus bresadolae (PL)
    • Leucoagaricus holosericeus (PL)
    • Leucoagaricus leucothites (PL)
    • Czubek cytrynowy (Leucocoprinus bimbaumii) (PL)
    • Macrolepiota bohemica (PL)
    • Czubajka wyłuszczona (Macrolepiota excoriata) (PL)
    • Czubajka beżowa (Macrolepiota mastoidea) (PL)
    • Czubajka kania (Macrolepiota procera) (PL)
    • Macrolepiota rickenii (PL)
    • Aksamitka złota (Phaeolepiota aurea) (PL)
    • Sericeomyces sericatus (PL)
   • Rodzina: Muchomorowate (Amanitaceae)
    • Amanita baccata
    • Amanita battarrae (PL)
    • Muchomor cesarski (Amanita caesarea) (PL)
    • Muchomor złotawy (Amanita ceciliae) (PL)
    • Muchomor cytrynowy (Amanita citrina) (PL)
    • Muchomor żółty (Amanita crocea) (PL)
    • Muchomor twardawy (Amanita excelsa) (PL)
    • Muchomor słomkowy (Amanita franchetii) (PL)
    • Muchomor brunatny (Amanita fulva) (PL)
    • Muchomor narcyzowy (Amanita gemmata) (PL)
    • Amanita gilbertii
    • Muchomor czerwony (Amanita muscaria) (PL)
    • Amanita ovoidea
    • Muchomor plamisty (Amanita pantherina) (PL)
    • Muchomor sromotnikowy, muchomor zielonawy (Amanita phalloides) (PL)
    • Muchomor porfirowy (Amanita porphyria) (PL)
    • Muchomor czerwonawy (Amanita rubescens) (PL)
    • Muchomor szyszkowaty (Amanita strobilliformis) (PL)
    • Amanita submembranacea (PL)
    • Muchomor mglejarka (Amanita vaginata) (PL)
    • Muchomor jadowity (Amanita virosa) (PL)
    • Limacella glioderma (PL)
    • Limacella illinita (PL)
    • Muchomornica kroplista (Limacella lenticularis) (PL)
   • Rodzina: (Bolbitiaceae)
    • Rodzina: (Clavariaceae)
     • Rodzina: Zasłonakowate (Cortinariaceae)
      • Alnicola melinoides (PL)
      • Zasłonak liliowy (Cortinarius alboviolaceus) (PL)
      • Zasłonak obmyty (Cortinarius allutus) (PL)
      • Zasłonak bezkształtny (Cortinarius anomalus) (PL)
      • Zasłonak odsłonięty (Cortinarius armillatus) (PL)
      • Zasłonak złoty (Cortinarius aurantioturbinatus) (PL)
      • Zasłonak modrordzawy (Cortinarius balteatoalbus) (PL)
      • Zasłonak czerwonołuskowy, zasłonak glinkowaty (Cortinarius bolaris) (PL)
      • Cortinarius brunneus (PL)
      • Zasłonak płomienny (Cortinarius callisteus) (PL)
      • Zasłonak odrażający (Cortinarius camphoratus) (PL)
      • Zasłonak psi (Cortinarius caninus) (PL)
      • Zasłonak ziernisty (Cortinarius cephalixus) (PL)
      • Zasłonak cynamonowy (Cortinarius cinnamomeus) (PL)
      • Cortinarius crassifolius (PL)
      • Zasłonak krępy (Cortinarius crassus) (PL)
      • Zasłonak cynamonowożółty (Cortinarius croceus) (PL)
      • Zasłonak gołąbkowy (Cortinarius cumatilis) (PL)
      • Zasłonak szaroblaszkowy (Cortinarius cyanophyllus) (PL)
      • Zasłonak odbarwiony (Cortinarius decoloratus) (PL)
      • Zasłonak błękitnoblaszkowy (Cortinarius delibutus) (PL)
      • Zasłonak biskupi (Cortinarius dibaphus) (PL)
      • Zasłonak elegancki (Cortinarius elegantior) (PL)
      • Zasłonak przyprószony (Cortinarius epipoleus) (PL)
      • Cortinarius evernius (PL)
      • Zasłonak gruboblaszkowy (Cortinarius fraudulosus) (PL)
      • Zasłonak żółtobrzegi (Cortinarius gentilis) (PL)
      • Zasłonak niebieskostopy (Cortinarius glaucopus) (PL)
      • Cortinarius hemitrichus (PL)
      • Zasłonak załamany (Cortinarius infractus) (PL)
      • Cortinarius laniger (PL)
      • Zasłonak okazały (Cortinarius largiusculus) (PL)
      • Zasłonak mchowy (Cortinarius limonius) (PL)
      • Zasłonak śluzakowaty (Cortinarius mucifluus) (PL)
      • Zasłonak śluzowaty (Cortinarius muscigenus) (PL)
      • Zasłonak kleisty (Cortinarius muscosus) (PL)
      • Zasłonak ciemny (Cortinarius nelanotus) (PL)
      • Zasłonak gajowy (Cortinarius nemorensis) (PL)
      • Cortinarius occidentalis (PL)
      • Cortinarius ochrophyllus (PL)
      • Zasłonak anyżkowy (Cortinarius odorifer) (PL)
      • Zasłonak rudy, zasłonak trujący (Cortinarius orellanus) (PL)
      • Cortinarius paleaceus (PL)
      • Zasłonak ziemisty (Cortinarius percomis) (PL)
      • Zasłonak miedzianordzawy (Cortinarius phoeniceus) (PL)
      • Zasłonak łuseczkowaty (Cortinarius pholideus) (PL)
      • Zasłonak siarkowożółty (Cortinarius pseudosulphureus) (PL)
      • Zasłonak purpurowiejący (Cortinarius purpurascens) (PL)
      • Zasłonak spiczasty (Cortinarius rubellus) (PL)
      • Cortinarius russeus (PL)
      • Zasłonak słonawy (Cortinarius salor) (PL)
      • Zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus) (PL)
      • Zasłonak talkowy (Cortinarius sebaceus) (PL)
      • Zasłonak purpurowoblaszkowy, skórzak krwistoblaszkowy (Cortinarius semisanguineus) (PL)
      • Zasłonak torfowcowy (Cortinarius sphagneti) (PL)
      • Zasłonak kosmkowaty (Cortinarius spilomeus) (PL)
      • Cortinarius stemmatus (PL)
      • Zasłonak przykręcony (Cortinarius subtoirtus) (PL)
      • Zasłonak ozdobny (Cortinarius subvalidus) (PL)
      • Cortinarius torvus (PL)
      • Zasłonak brodaty (Cortinarius traganus) (PL)
      • Zasłonak pospolity (Cortinarius trivialis) (PL)
      • Zasłonak przydrożny (Cortinarius urbicus) (PL)
      • Zasłonak nijaki (Cortinarius variuus) (PL)
      • Zasłonak zielony (Cortinarius venetus) (PL)
      • Zasłonak drżący (Cortinarius vibratilis) (PL)
      • Zasłonak fioletowawy (Cortinarius violaceocinereus) (PL)
      • Zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus) (PL)
      • Zasłonak brązowożółty (Cortinarius vitellinus) (PL)
      • Galerina atkinsoniana (PL)
      • Hełmówka kasztanowata (Galerina badipes) (PL)
      • Galerina clavata (PL)
      • Hełmówka obrzeżona (Galerina marginata) (PL)
      • Galerina paludosa (PL)
      • Galerina pumila (PL)
      • Galerina triscopa (PL)
      • Łysak penetrujący (Gymnopilus penrtrans) (PL)
      • Łysak wspaniały (Gymnopilus spectabilis) (PL)
      • Włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme) (PL)
      • Hebeloma leucosarx (PL)
      • Hebeloma longicaudum (PL)
      • Włośnianka ciemnobrązowa (Hebeloma mesophaeum) (PL)
      • Włośnianka korzeniasta (Hebeloma radicosum) (PL)
      • Hebeloma senescens (PL)
      • Włośnianka musztardowa (Hebeloma sinapizans) (PL)
      • Hebeloma vaccinum (PL)
      • Strzępiak brunatny (Inocybe adaequata) (PL)
      • Inocybe aeruginascens (PL)
      • Strzępiak bongardowy (Inocybe bongardii) (PL)
      • Strzępiak Bresadoli (Inocybe bresadolae) (PL)
      • Strzępiak kędzierzawy (Inocybe cincinnata) (PL)
      • Strzępiak Cooke'a (Inocybe cookei) (PL)
      • Strzępiak kokoryczowy (Inocybe corydalina) (PL)
      • Strzępiak słodkogorzki (Inocybe dulcamara) (PL)
      • Strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) (PL)
      • Strzępiak włóknisty (Inocybe fibrosa) (PL)
      • Strzępiak kosmkowaty (Inocybe flocculosa) (PL)
      • Strzępiak gruszkowaty (Inocybe fraudans) (PL)
      • Strzępiak ziemisty (Inocybe geophylla) (PL)
      • Strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (PL)
      • Inocybe impexa (PL)
      • Strzępiak jakubowy (Inocybe jacobi) (PL)
      • Strzępiak poszarpany (Inocybe lacera) (PL)
      • Strzępiak wełnisty (Inocybe lanuginosa) (PL)
      • Strzępiak plamisty (Inocybe maculata) (PL)
      • Strzępiak mieszany (Inocybe mixtilis) (PL)
      • Strzępiak malutki (Inocybe petiginosa) (PL)
      • Inocybe piceae (PL)
      • Strzępiak strzępkowaty (Inocybe rimosa) (PL)
      • Strzępiak bzowy (Inocybe sambucina) (PL)
      • Strzępiak krótkospory (Inocybe soluta) (PL)
      • Strzępiak łuskowaty (Inocybe squamata) (PL)
      • Białozasłonak bulwiasty (Leucocortinarius) (PL)
      • Phaeocollybia christinae (PL)
      • Korzenianka rdzawożółta (Phaeocollybia lugubris) (PL)
      • Ramicola reducta (PL)
      • Płachetka kołpakowata (Rosites caperatus) (PL)
     • Rodzina: Ciżmówkowate (Crepidotaceae)
      • Rodzina: Wieruszkowate (Entolomataceae)
       • Rodzina: Wieruszkowate (Entolomataceae)
        • Sadówka podsadka (Clitopilus prunulus) (PL)
        • Entoloma catalaunicum (PL)
        • Wieruszka bursztynowa (Entoloma cetratum) (PL)
        • Wieruszka tarczowata (Entoloma clypeatum) (PL)
        • Entoloma euchroum (PL)
        • Entoloma incanum (PL)
        • Entoloma lanicum (PL)
        • Entoloma lazulinum (PL)
        • Entoloma majaloides (PL)
        • Entoloma nitidum (PL)
        • Entoloma plebejum (PL)
        • Entoloma pleopodium (PL)
        • Wieruszka pogięta (Entoloma rhodopolium) (PL)
        • Entoloma sepium (PL)
        • Wieruszka jedwabista (Entoloma sericeum) (PL)
        • Wieruszka zatokowata, dzwonkówka trująca (Entoloma sinuatum) (PL)
        • Entoloma sordidulum (PL)
        • Entoloma turbidum (PL)
        • Entoloma venosum (PL)
        • Wieruszka wiosenna (Entoloma vernum) (PL)
        • Rhodocybe mundula (PL)
        • Rhodocybe nitellina (PL)
        • Rhodocybe truncata (PL)
       • Rodzina: Ozorkowate (Fistulinaceae)
       • Rodzina: (Hydnangiaceae)
        • Lakówka ametystowa (Laccaria amethystina) (PL)
        • Laccaria bicolor (PL)
        • Lakówka pospolita (Laccaria laccata) (PL)
        • Lakówka wyniosła (Laccaria proxima) (PL)
        • Lakówka drobna (Laccaria tortilis) (PL)
       • Rodzina: Wodnichowate (Hygrophoraceae)
        • Kopułek łąkowy (Camarophyllus pratensis) (PL)
        • Kopułek śnieżny (Camarophyllus virgineus) (PL)
        • Wilgotnica papuzia (Gliophorus psittacinus) (PL)
        • Wilgotnica pniakowa (Hygrocybe chlorophana) (PL)
        • Wilgotnica szkarłatna (Hygrocybe coccinea) (PL)
        • Wilgotnica stożkowata (Hygrocybe conica) (PL)
        • Hygrocybe miniata (PL)
        • Wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe nigrescens) (PL)
        • Hygrocybe parvula (PL)
        • Hygrocybe persistens (PL)
        • Hygrocybe unguinosa (PL)
        • Hygrophorus agathosmus (PL)
        • Hygrophorus camarophyllus (PL)
        • Hygrophorus capreolarius (PL)
        • Wodnicha złocista (Hygrophorus chrysodon) (PL)
        • Wodnicha tarczowata (Hygrophorus discoideus) (PL)
        • Wodnicha żółknąca (Hygrophorus discoxanthus) (PL)
        • Wodnicha biała (Hygrophorus eburneus) (PL)
        • Wodnicha zaróżowiona (Hygrophorus erubescens) (PL)
        • Hygrophorus hrdrychii (PL)
        • Wodnicha jasnożółta (Hygrophorus hypothejus) (PL)
        • Wodnicha grubopierścieniowa (Hygrophorus ligatus) (PL)
        • Wodnicha modrzewiowa (Hygrophorus lucorum) (PL)
        • Hygrophorus mesotephrus (PL)
        • Hygrophorus nemoreus (PL)
        • Wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) (PL)
        • Wodnicha gładka (Hygrophorus penarius) (PL)
        • Hygrophorus persicolor (PL)
        • Wodnicha poetycka (Hygrophorus poetarum) (PL)
        • Wodnicha pomarańczowa (Hygrophorus pudorinus) (PL)
        • Wodnicha pomarańczowa (Hygrophorus pudorinus) (PL)
        • Wodnicha kropkowana (Hygrophorus pustulatus) (PL)
        • Hygrophorus queletii (PL)
        • Wodnicha gołąbkowa (Hygrophorus russula) (PL)
        • Wodnicha ozdobna (Hygrophorus speciosus) (PL)
        • Hygrophorus unicolor (PL)
       • Rodzina: (Lyophyllaceae)
        • Kępkowiec białawy, podblaszek zrosły (Lyophyllum connatum) (PL)
        • Podblaszek opalony (Tephrocybe ambusta) (PL)
        • Popielatek wypaleniskowy (Tephrocybe anthracophila) (PL)
        • Tephrocybe confusa (PL)
        • Tephrocybe inolens (PL)
        • Popielatek torfowiskowy (Tephrocybe palustris) (PL)
       • Rodzina: Grzybówkowate (Mycenaceae)
        • Grzybówka szpilkowata (Mycena acicula) (PL)
        • Grzybówka trawiasta (Mycena aetites) (PL)
        • Mycena aurantiomarginata (PL)
        • Grzybówka szafranowa (Mycena crocata) (PL)
        • Grzybówka skrzydlasta (Mycena epipterygia) (PL)
        • Grzybówka hełmiasta (Mycena galericulata) (PL)
        • Grzybówka mleczajowa (Mycena galopus) (PL)
        • Grzybówka krwista (Mycena haematopus) (PL)
        • Grzybówka ząbkowana (Mycena pelianthina) (PL)
        • Grzybówka bruzdkowana (Mycena polygramma) (PL)
        • Grzybówka czysta, grzybówka fioletowa (Mycena pura) (PL)
        • Grzybówka złototrzonowa (Mycena renati) (PL)
        • Grzybówka różowa (Mycena rosea) (PL)
        • Grzybówka różowawa (Mycena rosella) (PL)
        • Grzybówka purpurowoobrzeżona (Mycena rubromarginata) (PL)
        • Grzybówka potażowa (Mycena stipata) (PL)
        • Grzybówka dzwoneczkowata (Mycena tintinabullum) (PL)
        • Grzybówka zielonoobrzeżona (Mycena viridimarginata) (PL)
        • Grzybówka zefirowa (Mycena zephirus) (PL)
       • Rodzina: (Omphalotaceae)
        • Pieniążek kępkowy (Collybia acervata) (PL)
        • Pieniążek maślany (Collybia butyracea) (PL)
        • Pieniążek pozrastany, łysostopek pozrastany (Collybia confluens) (PL)
        • Collybia distorta (PL)
        • Pieniążek dębowy (Collybia dryophila) (PL)
        • Collybia fodiens (PL)
        • Pieniążek wrzecionowaty (Collybia fusipes) (PL)
        • Pieniążek niemiły (Collybia haliorolum) (PL)
        • Collybia hebelomoides (PL)
        • Collybia impudica (PL)
        • Pieniążek plamisty (Collybia maculata) (PL)
        • Collybia marasmioides (PL)
        • Pieniążek palący, łysostopek cierpki (Collybia peronata) (PL)
        • Twardziak jadalny, shii-take (Lentinula edodes)
        • Microcollybia cirrhata (PL)
        • Microcollybia cookei (PL)
        • Microcollybia tuberosa (PL)
        • Kielichowiec pomarańczowy (Omphalotus olearius) (PL)
       • Rodzina: (Physalacriaceae)
        • Opieńka torfowiskowa (Armillaria ectypa) (PL)
        • Opieńka miodowa (Armillaria mellea) (PL)
        • Opieńka ciemna (Armillaria ostoyae) (PL)
        • Szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus) (PL)
        • Szyszkówka tępozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) (PL)
        • Szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) (PL)
       • Rodzina: Boczniakowate (Pleurotaceae)
        • Panus torulosus (PL)
        • Boczniak lejkowaty (Plaurotus cornucipiae) (PL)
        • Boczniak dębowy (Plaurotus dryinus) (PL)
        • Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) (PL)
       • Rodzina: Łuskowcowate (Pluteaceae)
        • Rodzina: (Psathyrellaceae)
         • Czernidłak pstry (Coprinopsis picacea) (PL)
         • Kołpaczek Rickena (Panaeolus acuminatus) (PL)
         • Kołpaczek pośredni (Panaeolus cinctulus) (PL)
         • Kołpaczek koprofilny (Panaeolus fimicola) (PL)
         • Panaeolus olivaceus (PL)
         • Kołpaczek motylkowy (Panaeolus papilionaceus) (PL)
         • Kołpaczek półjajowaty (Panaeolus semiovatus) (PL)
         • Psathyrella artemisiae (PL)
         • Psathyrella atrolaminata (PL)
         • Psathyrella berolinensis (PL)
         • Psathyrella bifrons (PL)
         • Kruchaweczka zaroślowa (Psathyrella candolleana) (PL)
         • Psathyrella caputmesudae (PL)
         • Psathyrella conopilus (PL)
         • Psathyrella corrugis (PL)
         • Psathyrella cotonea (PL)
         • Psathyrella hirta (PL)
         • Kruchaweczka omszona (Psathyrella lacrymabunda) (PL)
         • Psathyrella marcescibilis (PL)
         • Psathyrella multipedata (PL)
         • Psathyrella pennata (PL)
         • Psathyrella piluliformis (PL)
         • Psathyrella prona (PL)
         • Psathyrella spadicea (PL)
         • Psathyrella spadiceogrisea (PL)
         • Psathyrella typhae (PL)
        • Rodzina: Pierścieniakowate (Strophariaceae)
         • Maślanka łagodna (Hypholoma capnoides) (PL)
         • Maślanka długotrzonowa (Hypholoma elongatum) (PL)
         • Maślanka wiązkowa (Hypholoma fasciculare) (PL)
         • Hypholoma marginatum (PL)
         • Maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) (PL)
         • Hypholoma subericaeum (PL)
         • Maślanka ceglasta (Hypholoma sublateritium) (PL)
         • Pholiota adiposa (PL)
         • Pholiota alnicola (PL)
         • Łuskwiak czerniejący (Pholiota astragalina) (PL)
         • Łuskwiak złotawy (Pholiota aurivella) (PL)
         • Łuskwiak wypaleniskowy (Pholiota carbonaria) (PL)
         • Łuskwiak ognisty (Pholiota flammans) (PL)
         • Pholiota gummosa (PL)
         • Łuskwiak giętki (Pholiota lenta) (PL)
         • Łuskwiak lepki (Pholiota lubrica) (PL)
         • Pholiota myostis (PL)
         • Pholiota oedipus (PL)
         • Łuskwiak niszczący (Pholiota populnea) (PL)
         • Pholiota scamba (PL)
         • Łuskwiak gąbczasty (Pholiota spumosa) (PL)
         • Łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) (PL)
         • Psilocybe coprophila (PL)
         • Psilocybe foenisecii (PL)
         • Psilocybe montana (PL)
         • Psilocybe physaloides (PL)
         • Łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata) (PL)
         • Pierścieniak grynszpanowy (Stropharia aeruginosa) (PL)
         • Pierścieniak białawy (Stropharia albonitens) (PL)
         • Stropharia aurantiaca (PL)
         • Stropharia caerulea (PL)
         • Pierścieniak wieńczony (Stropharia coronilla) (PL)
         • Pierścieniak wybujały (Stropharia hornemannii) (PL)
         • Stropharia inuncta (PL)
         • Pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata) (PL)
         • Pierścieniak półkulisty (Stropharia semiglobata) (PL)
         • Pierścieniak łuskowaty (Stropharia squamosa) (PL)
         • Trąbka nakrapiana (Tubaria conspersa) (PL)
         • Tubaria dopersa (PL)
         • Trąbka zimowa (Tubaria furfuracea) (PL)
        • Rodzina: Gąskowate (Tricholomataceae)
         • Lejkówka buławotrzonowa (Ampulloclitocybe clavipes) (PL)
         • Białokrokiwak śnieżysty, białokrowiak olbrzymi (Aspropaxillus giganteus) (PL)
         • Baespora myosura (PL)
         • Calocybe constricta (PL)
         • Calocybe cornea (PL)
         • Calocybe fallax (PL)
         • Majówka wiosenna (Calocybe gambosa) (PL)
         • Calocybe ionides (PL)
         • Dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale) (PL)
         • Clitocybe amarescens (PL)
         • Lejkówka olśniewająca, lejkówka biaława (Clitocybe candidans) (PL)
         • Clitocybe costata (PL)
         • Clitocybe diatreta (PL)
         • Clitocybe ditopus (PL)
         • Lejkówka pachnąca (Clitocybe fragrans) (PL)
         • Lejkówka ziemnozwrotna (Clitocybe geotropa) (PL)
         • Lejkówka lejkowata (Clitocybe gibba) (PL)
         • Clitocybe hydrogramma (PL)
         • Lejkówka niepozorna (Clitocybe inornata) (PL)
         • Clitocybe metachroa (PL)
         • Lejkówka wonna, lejkówka zielonawa (Clitocybe odora) (PL)
         • Lejkówka liściowa (Clitocybe phyllophila) (PL)
         • Lejkówka odbielona, lejkówka strumykowa (Clitocybe rivulosa) (PL)
         • Clitocybe sinopica (PL)
         • Clitocybe squamulosa (PL)
         • Lejkówka prążkowana (Clitocybe vibecina) (PL)
         • Crinipellis scabella (PL)
         • Ziarnówka (Cystoderma) (PL)
         • Flammulina fennae (PL)
         • Zimówka aksamitnotrzonowa (Flammulina velutipes) (PL)
         • Hemimycena cucullata (PL)
         • Muszelka naziemna (Hohenbuehelia geogenia) (PL)
         • Hohenbuehelia grisea (PL)
         • Hohenbuehelia repanda (PL)
         • Łuszczak zmienny (Kuehneromyces) (PL)
         • Lepista densifolia (PL)
         • Gąsówka płowa, gąsówka rudawa (Lepista flaccida) (PL)
         • Gąsówka płowa (Lepista gilva) (PL)
         • Gąsówka szarofioletowa (Lepista glaucocana) (PL)
         • Gąsówka irysowa (Lepista irina) (PL)
         • Lepista luscina (PL)
         • Gąsówka mglista, lejkówka mglista (Lepista nebularis) (PL)
         • Gąsówka naga (Lepista nuda) (PL)
         • Gąsówka dwubarwna (Lepista personata) (PL)
         • Gąsówka brudna (Lepista sordida) (PL)
         • Leucopaxillus mirabilis (PL)
         • Podblaszek zrosły (Lyophyllum connatum) (PL)
         • Podblaszek gromadny (Lyophyllum decastes) (PL)
         • Lyophyllum incarnatobrunneum (PL)
         • Lyophyllum transforme (PL)
         • Macrocystidia cucumis (PL)
         • Twardzik gałązkowy (Marasmiellus ramealis) (PL)
         • Marasmiellus vaillantii (PL)
         • Twardzioszek czosnkowy (Marasmus alliaceus) (PL)
         • Twardzioszek szpilkowy (Marasmus androsaceus) (PL)
         • Marasmus buillardii (PL)
         • Marasmus chordalis (PL)
         • Twardzioszek spoisty (Marasmus cohaerens) (PL)
         • Marasmus epiphyllus (PL)
         • Twardzioszek przydrożny (Marasmus oreades) (PL)
         • Twardzioszek szczypiorkowy (Marasmus prasiosmus) (PL)
         • Twardzioszek okrągły (Marasmus rotula) (PL)
         • Twardzioszek czosnaczek (Marasmus scorodonius) (PL)
         • Marasmus torquescens (PL)
         • Twardzioszek kulisty (Marasmus wynnei) (PL)
         • Monetka szerokoblaszkowa (Megacollybia platyphylla) (PL)
         • Ciemnobiałka krótkotrzonowa (Melanoleuca brevipes) (PL)
         • Ciemnobiałka wiosenna (Melanoleuca cognata) (PL)
         • Melanoleuca graminicola (PL)
         • Melanoleuca melaleuca (PL)
         • Melanoleuca strictipes (PL)
         • Melanoleuca subpulverulenta (PL)
         • Pępownik niemiły (Micromphale foetidum) (PL)
         • Pępownik przenikający (Micromphale perforans) (PL)
         • Nicniczka purchawkowata (Nyctalis asterophora) (PL)
         • Omphaliaster asterosporus (PL)
         • Omphalina ericetorum (PL)
         • Omphalina griseopallida (PL)
         • Omphalina pyxidata (PL)
         • Monetka kleista (Oudemansiella mucida) (PL)
         • Panellus chioneus (PL)
         • Łycznik łagodny (Panellus mitis) (PL)
         • Łycznik trzonkowy (Panellus stypticus) (PL)
         • Pleurocybella porrigens (PL)
         • Pseudoclitocybe cyathiformis (PL)
         • Spinka pomarańczowa (Rickenella fibula) (PL)
         • Rickenella setipes (PL)
         • Ripartites metrodii (PL)
         • Ripartites tricholoma (PL)
         • Łycznik późny (Sarcomyxa serotina) (PL)
         • Gąska białobrunatna (Tricholoma albobrunneum) (PL)
         • Gąska srebrzystoszara (Tricholoma argyraceum) (PL)
         • Gąska ciemnołuskowata (Tricholoma atrosquamosum) (PL)
         • Gąska pomarańczowa (Tricholoma aurantium) (PL)
         • Gąska krokodylowa (Tricholoma caligatum) (PL)
         • Tricholoma cingulatum (PL)
         • Gąska olbrzymia (Tricholoma colossum) (PL)
         • Gąska gołębia (Tricholoma columbetta) (PL)
         • Gąska zielonka (Tricholoma equestre) (PL)
         • Tricholoma focale (PL)
         • Tricholoma fracticum (PL)
         • Gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) (PL)
         • Gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) (PL)
         • Gąska niepozorna (Tricholoma inamoenum) (PL)
         • Tricholoma joachimii (PL)
         • Tricholoma luteovirens (PL)
         • Gąska czerwieniejąca (Tricholoma orirubens) (PL)
         • Gąska tygrysowata (Tricholoma pardalotum) (PL)
         • Gąska rosista (Tricholoma pessumdatum) (PL)
         • Gąska topolowa (Tricholoma populinum) (PL)
         • Gąska niekształtna (Tricholoma portentosum) (PL)
         • Gąska mydlana (Tricholoma saponaceum) (PL)
         • Tricholoma sciodes (PL)
         • Gąska zielonożółta, gąska oddzielona (Tricholoma sejunctum) (PL)
         • Gąska biaława (Tricholoma stiparophyllum) (PL)
         • Gąska siarkowa (Tricholoma sulphureum) (PL)
         • Gąska ziemista (Tricholoma terreum) (PL)
         • Gąska ogorzała (Tricholoma ustale) (PL)
         • Gąska krowia (Tricholoma vaccinum) (PL)
         • Gąska rózgowata (Tricholoma virgatum) (PL)
         • Rycerzyk ozdobny (Tricholomopsis decora) (PL)
         • Rycerzyk czerwonozłoty (Tricholomopsis rutilans) (PL)
         • Pniakówka dzwonkowata (Xeromphalina campenella) (PL)
         • Xeromphalina cornui (PL)
         • Xerula melanotricha (PL)
         • Pieniążkówka długonoga, monetka długotrzonowa (Xerula pudens) (PL)
         • Pieniążkówka korzeniasta, monetka korzeniasta (Xerula redicata) (PL)
        • Rodzina: (Tulostomaceae)
        • Rząd: Pieprznikowce (Cantharellales)
         • Rodzina: Pieprznikowate (Cantharellaceae)
          • Pieprznik jadalny, kurka (Cantharellus cibarius) (PL)
          • Pieprznik szary (Craterellus cinereus) (PL)
          • Lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides) (PL)
          • Pieprznik trąbkowy (Craterellus tubaeformis) (PL)
          • Craterellus xanthopus (PL)
         • Rodzina: Goździeńczykowate (Clavulinaceae)
          • Goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) (PL)
          • Goździeńczyk grzebieniasty (Clavulina cristata) (PL)
          • Goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa) (PL)
         • Rodzina: Kolczakowate (Hydnaceae)
          • Kolczak mlecznobiały (Hydnum albidum) (PL)
          • Kolczak obłączasty (Hydnum repandum) (PL)
          • Kolczak rudawy (Hydnum repandum) (PL)
        • Rząd: Łzawnikowce (Dacrymycetales)
         • Rodzina: Łzawnikowate (Dacrymycetaceae)
          • Pięknoróg lepki (Calocera viscosa) (PL)
          • Łzawnik złocistozarodnikowy (Dacryomyces chrysospermus) (PL)
          • Misecznica kustrzebkowata (Ditola peziziformis) (PL)
        • Rząd: Gomphales (Gomphales)
         • Rodzina: Buławkowate (Clavariadelphaceae)
         • Rodzina: Siatkolistowate (Gomphaceae)
          • Siatkolist maczugowaty (Gomphus clavatus) (PL)
          • Gałęziak złocisty (Ramaria aurea) (PL)
          • Gałęziak groniasty (Ramaria botrytis) (PL)
          • Ramaria eumorpha (PL)
          • Ramaria fagetorum (PL)
          • Gałęziak wysmukły (Ramaria flaccida) (PL)
          • Ramaria flavescens (PL)
          • Gałęziak strojny (Ramaria formosa) (PL)
          • Ramaria gracilis (PL)
          • Ramaria largentii (PL)
          • Ramaria lutea (PL)
          • Gałęziak blady (Ramaria pallida) (PL)
          • Gałęziak krwawy (Ramaria sanguinea) (PL)
          • Gałęziak zbity (Ramaria stricta) (PL)
          • Ramaria testaceoflava (PL)
        • Rząd: Szczeciniakowce (Hymenochaetales)
        • Rząd: Purchawkowce (Lycoperdales)
         • Rodzina: Purchawkowate (Lycoperdaceae)
          • Kurzawka czerniejąca (Bovista nigriscens) (PL)
          • Bovista paludosa (PL)
          • Kurzawka ołowiana (Bovista plumbea) (PL)
          • Bovista polymorpha (PL)
          • Bovista pusilla (PL)
          • Bovistella radicata (PL)
          • Calvatia cyathiformis (PL)
          • Czasznica workowata (Calvatia excipuliformis) (PL)
          • Purchawica olbrzymia (Calvatia gigantea) (PL)
          • Czasznica oczkowata (Calvatia utriformis) (PL)
          • Przewrotka łysa (Disciseda candida) (PL)
          • Purchawka jeżowata (Lycoperdon echinatum) (PL)
          • Purchawka cuchnąca (Lycoperdon foetidum) (PL)
          • Lycoperdon lividum (PL)
          • Purchawka miękka (Lycoperdon molle) (PL)
          • Purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) (PL)
          • Purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) (PL)
          • Purchawka brunatna (Lycoperdon umbrinum) (PL)
          • Purchawka spłaszczona (Vascellum pratense) (PL)
        • Rząd: Gniazdnicowce (Niduraliales)
         • Rodzina: (Nidulariaceae)
          • Kubecznik pospolity (Crucibulum laeve) (PL)
          • Kubek prążkowany (Cyathus striatus) (PL)
          • Gniazdnica wtłoczona (Nidularia deformis) (PL)
        • Rząd: Gołąbkowce (Russulales)
         • Rodzina: Szyszkogłówkowate (Auriscalpiaceae)
          • Rodzina: Gołąbkowate (Russulaceae)
           • Mleczaj najostrzejszy (Lactarius acerrimus) (PL)
           • Mleczaj ostry (Lactarius acris) (PL)
           • Mleczaj lśniący (Lactarius albocarneus) (PL)
           • Lactarius bertilloni (PL)
           • Mleczaj śluzowaty (Lactarius blennius) (PL)
           • Mleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus) (PL)
           • Mleczaj złocisty (Lactarius chrysorrheus) (PL)
           • Mleczaj topolowy (Lactarius controversus) (PL)
           • Lactarius decipiens (PL)
           • Mleczaj rydz, rydz (Lactarius deliciosus) (PL)
           • Mleczaj świerkowy (Lactarius deterrimus) (PL)
           • Mleczaj przebarwiony (Lactarius fluens) (PL)
           • Lactarius fuscus (PL)
           • Mleczaj pachnący (Lactarius glyciosmus) (PL)
           • Mleczaj płowy (Lactarius helvus) (PL)
           • Lactarius hortensis (PL)
           • Lactarius insulsus (PL)
           • Mleczaj przydymiony (Lactarius lignyotus) (PL)
           • Mleczaj delikatny, mleczaj łagodny (Lactarius mitssimis) (PL)
           • Lactarius musteus (PL)
           • Mleczaj paskudnik (Lactarius necator) (PL)
           • Lactarius obscuratus (PL)
           • Mleczaj bladawy (Lactarius pallidus) (PL)
           • Mleczaj skórzasty (Lactarius pergamenus) (PL)
           • Mleczaj ciemny (Lactarius picinus) (PL)
           • Mleczaj biel, mleczaj palący (Lactarius piperatus) (PL)
           • Mleczaj modrzewiowy (Lactarius porninsis) (PL)
           • Mleczaj pomarszczony (Lactarius pterosporus) (PL)
           • Mleczaj omszony (Lactarius pubescens) (PL)
           • Mleczaj miły (Lactarius quietus) (PL)
           • Lactarius rubrocinctus (PL)
           • Mleczaj rudy (Lactarius rufus) (PL)
           • Mleczaj jodłowy, mleczaj późnojesienny (Lactarius salmonicolor) (PL)
           • Mleczaj późnojesienny (Lactarius salmonicolor) (PL)
           • Mleczaj dołkowany (Lactarius scrobiculatus) (PL)
           • Mleczaj zmienny (Lactarius semisanguifluus) (PL)
           • Lactarius sphagneti (PL)
           • Mleczaj podrydzyk (Lactarius subdulcis) (PL)
           • Mleczaj siarkowy (Lactarius thejogalus) (PL)
           • Mleczaj wełnianka (Lactarius torminosus)) (PL)
           • Mleczaj pospolity (Lactarius trivialis) (PL)
           • Mleczaj lepki (Lactarius uvidus) (PL)
           • Mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (PL)
           • Lactarius vietus (PL)
           • Mleczaj smaczny (Lactarius volemus) (PL)
           • Lactarius zonarioides (PL)
           • Gołąbek podpalany (Russula adusta) (PL)
           • Gołąbek grynszpanowy (Russula aeruginea) (PL)
           • Gołąbek czarny (Russula albonigra) (PL)
           • Gołąbek ametystowy (Russula amethystina) (PL)
           • Gołąbek przyjemny (Russula amoenolens) (PL)
           • Russula anthracina (PL)
           • Gołąbek ciemnopurpurowy (Russula atropurpurea) (PL)
           • Gołąbek złotawy (Russula aurea) (PL)
           • Gołąbek lazurowy (Russula azurea) (PL)
           • Gołąbek kasztanowaty (Russula badia) (PL)
           • Gołąbek błękitny (Russula caerulea) (PL)
           • Gołąbek jasnożółty (Russula claroflava) (PL)
           • Gołąbek modroróżowy (Russula cyanoxantha) (PL)
           • Gołąbek płowiejący (Russula decolorans) (PL)
           • Gołąbek smaczny (Russula delica) (PL)
           • Gołąbek gęstoblaszkowy (Russula densifolia) (PL)
           • Gołąbek oliwkowozielony (Russula elaeodes) (PL)
           • Gołąbek wymiotny (Russula emetica) (PL)
           • Gołąbek żółciowy (Russula fellea) (PL)
           • Gołąbek niezawodny (Russula firmula) (PL)
           • Gołąbek śmierdzący (Russula foetens) (PL)
           • Gołąbek kruchy (Russula fragilis) (PL)
           • Russula graveolens (PL)
           • Gołąbek słodkawy (Russula integra) (PL)
           • Gołąbek fiołkowozielony (Russula ionochlora) (PL)
           • Gołąbek żółty (Russula lutea) (PL)
           • Gołąbek żółknący (Russula luteotacta) (PL)
           • Gołąbek merowski (Russula mairei) (PL)
           • Gołąbek kunowy (Russula mustelina) (PL)
           • Gołąbek czarniawy (Russula nigricans) (PL)
           • Gołąbek lśniący (Russula nitida) (PL)
           • Gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) (PL)
           • Gołąbek oliwkowy (Russula olivacea) (PL)
           • Gołąbek błotny (Russula paludosa) (PL)
           • Gołąbek chmurny (Russula parazurea) (PL)
           • Gołąbek podgrzebieniasty (Russula pectinatoides) (PL)
           • Gołąbek skromny (Russula puellaris) (PL)
           • Gołąbek ładny (Russula pulchella) (PL)
           • Gołąbek Queleta (Russula queletii) (PL)
           • Gołąbek czerwononogi (Russula rhodopoda) (PL)
           • Gołąbek śliczny (Russula rosea) (PL)
           • Gołąbek krwisty (Russula sanguinaria) (PL)
           • Gołąbek przydrożny (Russula sardonia) (PL)
           • Gołąbek słoneczny (Russula solaris) (PL)
           • Gołąbek turecki (Russula turci) (PL)
           • Gołąbek Velenovskiego (Russula velenovskyi) (PL)
           • Gołąbek róznobarwny (Russula versicolor) (PL)
           • Gołąbek jadalny, gołąbek wyborny (Russula vesca) (PL)
           • Gołąbek zielonawy (Russula virescens) (PL)
           • Russula viscida (PL)
           • Gołąbek winny (Russula xerampelina) (PL)
          • Rodzina: (Scutigeraceae)
           • Rodzina: Skórnikowate (Stereaceae)
            • Ziarnoskórnik purpurowy (chondrostereum purpureum) (PL)
            • Skórnikówka białobrązowa (Laxitextum bicolor) (PL)
            • Skórnik dębowy (Stereum gausapatum) (PL)
            • Skórnik szorstki (Stereum hirsutum) (PL)
            • Skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) (PL)
            • Skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) (PL)
          • Rząd: Thelephorales (Thelephorales)
           • Rodzina: (Thelephoraceae)
            • Kolczakówka pomarańczowa (Hydnellum aurantiacum) (PL)
            • Kolczakówka modrawa (Hydnellum caeruleum) (PL)
            • Hydnellum cumulatum (PL)
            • Kolczakówka kasztanowata (Hydnellum ferrugineum) (PL)
            • Hydnellum geogenium (PL)
            • Kolczakówka dołkowana (Hydnellum scrobiculatum) (PL)
            • Sarniak dachówkowaty (Sarcodon imbricatus) (PL)
            • Sarcodon leucopus (PL)
            • Chropiatka kwiatowata (Thelephora anthocephala) (PL)
            • Chropiatka lejkowata (Thelephora caryophyllea) (PL)
            • Chropiatka cuchnąca (Thelephora palmata) (PL)
            • Thelephora penicillata (PL)
            • Chropiatka pospolita (Thelephora terrestris) (PL)
          • Rząd: Trzęsakowce (Tremellales)
           • Rodzina: (Tremellaceae)
            • Trzęsak mózgowaty (Tremella encephala) (PL)
            • Trzęsak listkowaty (Tremella foliacea) (PL)
            • Trzęsak pomarańczowy (Tremella mesenterica) (PL)
            • Tremella mesenterica (PL)
         • Workowce (Ascomycota)
          • Rząd: Kropidlakowce (Eurotiales)
           • Rodzina: Kropidlakowce (Aspergillaceae)
            • Kropidlak żółty (Aspergillus flavus) (PL)
            • Kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus) (PL)
            • Kropidlak czarny (Aspergillus niger) (PL)
            • Penicillium chrysogenum (PL)
           • Rodzina: Jeleniakowate (Elaphomycetaceae)
            • Jeleniak sarni (Elaphomyces granulatus) (PL)
            • Jeleniak myszaty (Elaphomyces muricatus) (PL)
          • Rząd: Gwiazdoszowce (Geastrales)
          • Rząd: Kustrzebkowce (Pezizales)
           • Rodzina: Krążkownicowate (Discinaceae)
            • Piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (PL)
            • Piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas) (PL)
            • Piestrzenica infułowata (Gyromitra infula) (PL)
           • Rodzina: Piestrzycowate (Helvellaceae)
            • Krążkownica wrębiasta (Discina perlata) (PL)
            • Piestrzyca zwyczajna (Helvella acetabulum) (PL)
            • Helvella bulbosa (PL)
            • Helvella corium (PL)
            • Helvella costifera (PL)
            • Piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (PL)
            • Piestrzyca giętka (Helvella elastica) (PL)
            • Siodłówka siodlasta (Helvella ephippium) (PL)
            • Piestrzyca zatokowa (Helvella lacunosa) (PL)
            • Helvella leucomelaena (PL)
            • Helvella peziziodes (PL)
            • Helvella solitaria (PL)
            • Helvella spadicea (PL)
            • Helvella villosa (PL)
            • Przyczepka falista (Rhizina undulata) (PL)
            • Uchownica kasztanowata (Wynella atrofusca) (PL)
           • Rodzina: (Humariaceae)
            • Rodzina: Smardzowate (Morchellaceae)
             • Krążówka prążkowana (Disciotis venosa) (PL)
             • Smardz stożkowaty (Morchella conica) (PL)
             • Smardz jadalny (Morchella esculenta) (PL)
             • Smardz półwolny (Morchella gigas) (PL)
             • Naparstniczka stożkowata (Verpa digitaliformis) (PL)
            • Rodzina: Kustrzebkowate (Pezizaceae)
             • Rodzina: Czarkowate (Sarcoscyphaceae)
              • Pseudoplectania nigrella (PL)
              • Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) (PL)
              • Czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) (PL)
            • Rząd: Próchnilcowce (Xylariales)
             • Rodzina: (Xylariaceae)
              • Warstwiak zwęglony (Daldinia concentrica) (PL)
              • Zgliszczak pospolity (Hypoxylon deustum) (PL)
              • Drewniak szkarłatny (Hypoxylon fragiforme) (PL)
              • Hypoxylon multiforme (PL)
              • Próchnilec gałęzisty (Xylaria hypoxylon) (PL)
              • Próchnilec długotrzonkowy (Xylaria longipes) (PL)
              • Próchnilec maczugowaty (Xylaria polymorpha) (PL)
           • Sprzężniaki (Zygomycota)
            • Rząd: Pleśniakowce (Mucorales)           ©® Media Nauka 2008-2023 r.