Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Interpretacja geometryczna pochodnej

interpretacja geometryczna pochodnej funkcji

Teoria Pochodna f'(x0) jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do krzywej o równaniu y=f(x) w punkcie o odciętej x0 do osi OX.

Zostało to zilustrowane na zamieszczonym obok rysunku.

Możemy też stwierdzić, że pochodna funkcji w punkcie f'(x0) jest równa współczynnikowi kierunkowemu stycznej do krzywej y=f(x) w punkcie o odciętej x0.


© medianauka.pl, 2010-09-06, ART-892


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.